Kérdések és válaszok az online pénztárgépről és a támogatásról

Alábbiakban kiválogattuk azokat a kérdéseket és válaszokat, amelyeket a NAV adott közre 2013. 06. 04-én az online pénztárgépekkel és üzemeltetésével, illetve az online kasszák támogatásának igénybevételével kapcsolatban.

Milyen esetekben igényelhető támogatás?

Támogatás az online pénztárgép 2013. évi beszerzéséhez nyújtható. A támogatást a pénztárgép üzemeltetője igényelheti:

  • pénztárgép használatra kötelezettként a saját tulajdonában álló és általa üzemeltetett, 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett pénztárgép cseréje esetén,
  • a pénztárgép kötelező alkalmazása alól korábban felmentést kapottként az online pénztárgép beszerzése esetén,
  • pénztárgép használatra nem kötelezettként (pénztárgépet saját döntése alapján használóként) a saját tulajdonában álló és általa üzemeltetett, 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett pénztárgép cseréje esetén.

Milyen összegű támogatás igényelhető?

A támogatás mértéke pénztárgépenként 50 ezer forint, melyet az üzemeltető legfeljebb öt darab pénztárgép cseréjéhez, beszerzéséhez igényelhet.
(Miután a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, a vonatkozó előírásokat is figyelembe kell venni.)

Milyen feltételei vannak a támogatás igénybevételének?

A támogatásra a pénztárgép üzemeltetője abban az esetben jogosult, ha

  • a 2011. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt ért el, vagy tevékenységét 2012. január 1-jét követően kezdte meg,
  • és a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában
  • rendelkezik adószámmal és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt,
  • nem áll végelszámolási-, felszámolási-, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,
  • nem rendelkezik az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott túlfizetés összegével csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 1 millió forintot meghaladó adó- és vámtartozással, kivéve ha arra az állami adó- és vámhatóság részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett, és
  • nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó adótartozással.

Ezen feltételek fennállását nem kell igazolni, azokat az állami adóhatóság az általa nyilvántartott adatok alapján ellenőrzi.

Milyen nyomtatványon igényelhető a támogatás?

A támogatás PTGREG adatlapon igényelhető. Az adatlap és kitöltési útmutatója a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapjáról (http://www.nav.gov.hu ->Letöltések->Nyomtatványkitöltő programok->Egyszerű keresés/Összetett keresés) letölthető.
Az adatlapot az elektronikus bevallás benyújtására kötelezett üzemeltetők elektronikusan kötelesek benyújtani, egyéb esetben az adatlap papír alapon is benyújtható az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz.
A kérelmet legkésőbb 2013. december 15-ig be kell nyújtani!

Mi a folyamata a támogatás igénybevételének?

Az üzemeltető PTGREG nyomtatványon bejelentést tesz az állami adóhatóság felé, melynek feldolgozását követően az adóhatóság megküldi a pénztárgép üzembe helyezéséhez szükséges üzembe helyezési kódot. Támogatás igénylése esetén a támogatás igénylésére jogosító egyedi kód kerül megküldésre (elektronikus küldés esetén 5, postai küldés esetén 8 napon belül), amely egyben a pénztárgép üzembe helyezési kódja is. Ezzel egyidejűleg a támogatás összege is közlésre kerül.
Fontos, hogy az üzemeltető az elektronikus tárhelyére beérkezett támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot kinyomtassa, vagy egyéb módon eltárolja és gondosan megőrizze.

A következő lépés az, hogy az üzemeltető az értesítést a pénztárgép beszerzésekor az eladónak átadja, aki azt, valamint az AP számot rögzíti a pénztárgépben.
Az eladó a pénztárgép értékesítésekor a támogatás igénylésére jogosító egyedi kód érvényességét az állami adóhatóság internetes honlapján elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül ellenőrzi és az érvényes kóddal rendelkező üzemeltető részére a pénztárgépet az állami adóhatóság által közölt támogatás összegével csökkentett vételáron értékesíti.
Az üzemeltetőnek a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot a pénztárgép beszerzésekor, de legkésőbb 2013. december 31-ig – mely időpontig a pénztárgép üzembe helyezésének is meg kell történnie – át kell adnia az eladónak!

Végezetül a pénztárgép adóügyi ellenőrző egysége kapcsolatba lép a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerverével, amely válaszüzenettel üzembe helyezi a pénztárgépet.

Meddig lehet igényelni a támogatást?

A támogatás iránti kérelmet (PTGREG adatlap) az üzemeltetőnek legkésőbb 2013. december 15-ig be kell nyújtania az állami adóhatósághoz. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő.

Mikor, illetve meddig kell a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot átadni a pénztárgép eladójának?

Az üzemeltetőnek a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot a pénztárgép beszerzésekor, de legkésőbb 2013. december 31-ig át kell adnia az eladónak. Ezen kód felhasználásának határideje jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő.

Meddig kell üzembe helyezni az online pénztárgépet annak érdekében, hogy a támogatást igénybe lehessen venni?

A támogatás kiutalásának feltétele, hogy a csökkentett vételáron értékesített pénztárgépet legkésőbb 2013. december 31-ig üzembe kell helyezni.

Új tevékenységet kezdő vállalkozás az online pénztárgép beszerzéséig kiállíthat-e kézi nyugtát?

A Magyar Közlöny 2013/87. számában 2013. június 3-án megjelent Támogatás Rendelet 15. §-a új, 75/A. §-sal egészítette ki az NGM rendeletet. 

A 75/A. § (1) bekezdése értelmében az az NGM rendelet 1. § (1) bekezdés alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany, akinél 2013. május 1-jétől 2013. június 30-ig terjedő időszakban új tevékenység kezdése miatt vagy egyéb okból pénztárgép beszerzése szükséges, az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép beszerzéséig, de legfeljebb 2013. június 30-ig nyugta- és számlakibocsátási kötelezettségének kézi kibocsátású nyugtával, számlával is eleget tehet. Ez a szabály nem alkalmazható abban az esetben, ha az adóalany rendelkezik olyan, rendeltetésszerű használatra alkalmas és működőképes pénztárgéppel, amely e rendeletben foglaltak szerint 2013. június 30-ig vagy 2013. december 31-ig üzemeltethető.
Ezen szakasz (2) bekezdése alapján ebben az esetben az NGM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép beszerzését követően első tételként a kézi nyugta- és számlaadással bizonylatolt bevételt is be kell ütni külön megjelöléssel, vagy az erről utólag egy összegben készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel, a bizonylat megőrzése mellett.

Forrás: NAV

Megosztás

Online Látogatók

Oldalainkat 9 vendég és 0 tag böngészi

LÁTOGATÓK

525328
MaMa364
TegnapTegnap254
A hétenA héten1888
A hónapbanA hónapban9748
2011 Májustól2011 Májustól525328
Copyright 2011 Kérdések és válaszok az online pénztárgépről és a támogatásról. Hírnök Média
Joomla templates 1.7 by Hostgator
Real Time Web Analytics